emil@marczakfilm.se // +46 708 58 28 98

Så här beskriver några av mina uppdragsgivare Marczak Film. Kontakta mig gärna på emil@marczakfilm.se för fler referenser och arbetsprover.
Jag har jobbat med Emil i flera olika projekt som t ex våra fältresor till Afrika och andra kontinenter. Han har ett bild- och berättarspråk som är modernt och effektivt. Emil är ett ‘enmansteam’ med stor kapacitet som i ofta kniviga och tidspressade situationer alltid levererar ett strålande resultat.Tina Jogensjö, Creative producer, UNICEF Sverige
Emil har vid ett antal tillfällen producerat de filmer som vi har använt vid vår internutbildning. Det har alltid varit enkelt att arbeta med Emil och han har genom sina filmer bidragit till att utveckla vår internutbildning och levererat ett mycket bra bildunderlag.Magnus Karlsson, tf enhetschef Analys, Finansinspektionen
Emil har erfarenhet och kompetens från många olika yrkesroller i film- och tv-produktion. Han är producent, produktionsledare, fotograf, redigerare… Han har tack vare det en mycket bra förståelse för hela filmskaparprocessen från start till mål. En värdefull tillgång i både stora och små filmprojekt.Olof Gudmundson, Creative Producer, MTG TV